Контакти

 

За въпроси относно строителни и довършителни работи За въпроси относно пожарната безопасност
“КАПРИЗ – строителство и ремонти” ЕООД
Лице за контакти: Аян Аптула
Тел: 0887374299

Адрес На Нашия Офис: България, гр.Кърджали, ул.”Георги Кондолов” № 22
“КАПРИЗ – строителство и ремонти” ЕООД
Лице за контакти: Инж. Айдън Аптула
Тел.: 0888 882 196; 0878 219 688
e-mail: aydan1963@abv.bg